https://ru.trip.com/travel-guide/attraction/van-hung/nh-th-vn-xun-143842971/?locale=ru-RU&curr=RUB
Общие сведенияНеподалекуОтзывыВыиграйте призы

Nhà Thờ Vạn Xuân

󰺂1,6
Пока нет отзывов
Адрес:
J5XX+FW2, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa, VietnamКарта
Что говорят путешественники:

Подробнее

Nhà Thờ Vạn Xuân: Находится поблизости

Nhà Thờ Vạn Xuân: Отзывы

Пока нет отзывов